A projektmenedzsment felszínes ismerete

2019 Blog, Egyéb

Az októberi szakmai rendezvény kapcsán felmerült, hogy számos eddigi vizsgálat alátámasztotta, hogy nemcsak szükség, hanem igény is mutatkozik a projektmenedzsment (PM) eszközök és módszerek alkalmazásának családi és magánéletünkre való kiterjesztésére, azonban a PLM módszertan újszerűsége és a felhasználástól való félelem úgy tűnik, egyelőre akadályozza az embereket ennek a jól kidolgozott és hasznos segítő eszköznek a használatában.

A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban, hogy akik ismerik a PM eszközöket és módszereket a legtöbb esetben ők sem ismerik a teljes folyamatot, csak egy-egy folyamat csoport alkalmazására van rálátásuk, így nem látják át egészében a komplex rendszert.

Tapasztalataink szerint az emberek jelentős része nem formális képzés keretein belül szerzett PM ismereteket és jártasságokat, sok esetben különböző projekt-munkákban való részvétel során nyerek betekintést a PM egyes lépéseibe, folyamatába, a többség egy projekt-stáb tagjaként tanulta el, amit tud a projektmenedzsmentről.

A PM hasonló az autóvezetési jogosítványhoz; ha nem kapcsolódik az elméleti (és csak az oktató kontrollja mellett szerzett gyakorlati) ismeretek mellé önállóan szerzett gyakorlati tapasztalat, akkor nem alakulnak készséggé az elsajátított ismeretek, majd egy idő után el is halnak. Ugyanakkor egy projekt-stáb tagjaként ugyan ténylegesen praktikus gyakorlati ismeretekről van szó, de az ellesett ismeretek a folyamatoknak csak egy-egy szakaszába adnak betekintést, a stáb-tagnak általában nincs áttekintése a projekt egész életciklusáról. Az illető egy-egy eszköz felhasználását tanulja meg a stáb tagjaként, más eszközöket nem ismer meg, és nem tudja elhelyezni azokat a folyamatok egészébe. Emellett a stáb-tagok rendszerint éppen az életciklus kezdő és befejező szakaszát nem ismerik meg, hiszen a program-alkotást és az értékelést a projektmenedzser vagy egy tervező, értékelő munkacsoport végzi.

Márpedig a PLM szempontjából éppen ezek – különösen a program-alkotás – folyamatai a kritikus fontosságúak.

Amint az a legtöbb szakma esetében igaz, úgy a projektmenedzsmentre is, hogy az elmélet és a praxis egymást kiegészítve alkothat professzionális szintű tudást és jártasságot.