A magyar társadalom nem elég nyitott az innovációra

2019 Blog, Egyéb

A PLM program fejlesztése és terjesztése során a rengeteg pozitív visszajelzés és támogatás ellenére számtalan esetben szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a befogadó közönség nem fogadta kellő nyitottsággal a program alapkoncepcióját, nem értették miért van szükség egy ilyen irányú újításra a berögzült hagyományos módszerekkel […]

A gyermekvállalás és a munka kapcsolata

2019 Blog, Egyéb

A PLM Program egyik kiemelten fontos területe a társadalmi felelősségvállalás kérdése, ezen belül pedig a kisgyermekes családanyák munkaerőpiaci integrációjának segítése. Ha ezt a problémakört teljes egészében körbe szeretnénk járni, az első beavatkozásra váró területnek a gyermekvállalás tervezésének időszakát kellene tekintenünk. A legtöbb fiatal pár […]

Új jelenségek a munkaerőpiacon

2019 Blog, Egyéb

A Debrecenben tartott szakmai rendezvény központi témája a hazai munkaerőpiac jelenlegi trendjeinek ismertetése, illetve a jövőben várható jelenségek feltárása volt. A technológia soha nem látott mértékű fejlődése a munkaerőpiac átrendeződését hozza magával. A mai munkaerőpiac megállíthatatlan trendje szerint nagymértékben csökken a munkaerőforrás nagysága, ugyanakkor […]

Tanuljunk meg élményt gyűjteni

2019 Blog, Egyéb

A mai rohanó világban a legtöbb családos embernek gondot jelent a munkával járó feladatok és a kiegyensúlyozott családi élet összeegyeztetése. A munka-magánélet egyensúlya, harmóniája nélkül elképzelhetetlen a teljes, aktív, egészséges élet. A diszharmónia stresszes mentális állapothoz, burn-out szindrómához (kiégéshez) vezet a kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítmény […]

Rendszerszemlélet a mindennapokban

2019 Blog, Egyéb

Minden szakmai rendezvényünkön bemutatjuk a PLM Program alapkoncepcióját, felvázoljuk az elsődleges céljait, a program küldetését és részletekbe menően információt nyújtunk a programban rejlő lehetőségek kiaknázásáról. Elhangzik, hogy a PLM Program által egyfajta rendszerszemléletet kívánunk adni mindazok kezébe, akik tudatosan, tervezetten szeretnék menedzselni életük minden […]

Megnyitotta kapuit a PLM Akadémia

2019 Blog, Egyéb

2019. márciusában a Projekt Life Management Program fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezett, Miskolcon megnyitotta kapuit a Project Life Management Akadémia. Az Akadémia megnyitóján a helyi humán szervezetek, családvédelmi szervezetek, a helyi vállalatok képzési szakértői, oktatási intézmények képviselői és a szlovák partnerszervezet képviselője Dr. Poór József […]

Magyarországon egyre fontosabbá válik a pénzügyi tudatosság

2019 Blog, Egyéb

Magyarországon egyre fontosabbá válik a pénzügyi tudatosság kérdésköre, a társadalmilag lemorzsolódott csoportok, iletve az idősebb generáció tagjai részére pedig még kiemeltebb jelentőségű. A XXI. század felgyorsult világában a gazdaság folyamatos átalakulás alatt áll, a nagy kockázatú pénzügyi termékek kínálata megnövekedett, megváltozott a foglalkoztatás formája, […]

Fókuszban a pénzügyi tudatosság

2019 Blog, Egyéb

A júniusi kolozsvári műhelytalálkozó helyszíne az Erdélyi Múzeum Egyesület előadóterme volt, a Napoca utca 2. szám alatt. A műhelytalálkozón izgalmas előadások hangzottak el elsősorban a projektvezetési ismeretek terjesztésének lehetőségeiről a fiatalok körében, akiket beszippant a digitalizáció világa, illetve a projektvezetési ismeretek formális keretek között […]

Életünk projektek sorozata

2019 Blog, Egyéb

Minden rendezvényünkön elhangzik a már klasszikusnak nevezhető mondat; ma már nem tekinthetjük életünket egyetlen projektnek. Egy szakma elsajátítása, egy diploma megszerzése nem biztosítja a boldogulásunkat egy életen át. De az biztos, hogy szakmák, iskolai bizonyítványok nélkül nem tudunk előbbre lépni. Eszünkbe sem jut, mint […]

Együttműködési lehetőségek a miskolci HR Klub tagjaival

2019 Blog, Egyéb

A 05.02-ei tanulmányút helyszíne a Miskolci HR Klub aktuális ülése volt. A HR Klub megalakulásának célja, hogy az elméleti- és gyakorlati szakemberek összekapcsolódásával, egy erős szakmai közösség alakuljon ki, melynek tagjai tapasztalatcsere, tudásmegosztás, konferenciák, műhelymunkák és egyéb HR események szervezése útján kölcsönösen segítik egymást. […]