Okos célmeghatározás

2020 Blog, Egyéb

A személyes célmeghatározás elnevezésű tréning központi témája az úgynevezett S.M.A.R.T. célok alkotása. Nézzük mit is jelent ez pontosan!

A helyes célok megfogalmazása elengedhetetlen az előrelépéshez. Akkor leszünk sikeresek, és akkor tudunk céljaink elérése érdekében mindvégig motiváltak maradni, ha a felállított cél valóban fontos és értékeinkkel összhangban van. Ha kellően motiváltak vagyunk a céljaink eléréséhez, akkor énhatékonyságunk, teljesítményünk is növekedni fog. A megfelelő cél kiválasztása pedig közelebb visz életcéljaink, életálmaink megvalósításához. De mitől lesz megfelelő egy cél? A helyes célok felállítására az úgynevezett S.M.A.R.T. (jelentése angolul okos) célok alkotása lehet segítségünkre. Ezt a rendszert több területen (pl.: marketing, pszicológia, stb.) használják, mert egyszerű, átlátható és könnyen érthető. De milyen is az okos célmeghatározás?

  • Specific: a cél legyen specifikus, azaz konkrét, egyértelmű. Fontos, hogy ne legyen túl általános a cél, és ránk és élethelyzetünkre jellemző. Érdemes olyan alapkérdésekre keresni a választ, mint hogy mit szeretnék elérni?, miért szeretném elérni?, hol szeretném elérni?, hogyan szeretném elérni?, mikor akarom elérni, stb.
  • Measurable: mérhető. Fontos, hogy a céljainkhoz rendeljünk mérőszámot, vagy olyan mutatót, amelyből tudjuk, hogy elértük, vagy sem.
  • Attractive: attraktív, azaz kihívást jelentő. Azok a megfelelő célok, amelyek eléréséhez szükség van bizonyos erőfeszítésekre. A túl könnyen elérhető cél vagy olyan dolog, ami már megvan nem motiváló és nem is nyújt sikerélményt.
  • Realistic: reális, azaz rendelkezésre állnak vagy megszerezhetők a cél eléréséhez szükséges erőforrások. A megszerezhetőségen kívül a másik fontos tényezője ennek a szempontnak, hogy a cél mennyire releváns, mennyire fontos számunkra, mennyire érdemes ezzel foglalkozni, mennyire alkalmas rá a helyzet és az idő.
  • Time-Bound: tervezhető, ütemezhető. Fontos, hogy a kitűzött célnak legyen kezdő és végső határideje, amelyek között ez egyes lépéseket, a részcélokat, mérföldköveket is meg lehet határozni.

A célok megfogalmazásánál fontos hogy a céljainkat mindig pozitívan fogalmazzuk meg és arra összpontosítsunk, hogy mivel lehet jobb, szebb, boldogabb, sikeresebb az életünk. Ezért kerüljük az olyan megfogalmazásokat, amelyek a negatívumokat helyezik előtérbe: ne azt fogalmazzuk meg célként, hogy mit nem csinálok a jövőben, hanem hogy helyette inkább mivel fogok foglalkozni, mire törekszem.