PLM tanmesék, avagy a tudatos fejlesztés

2020 Blog, Egyéb

A PLM program egyik legfőbb küldetése és célkitűzése, hogy gyermekeink, a felnövő generációk egy olyan általunk is formálható társadalom hasznos és értékes tagjai legyenek, ahol nem jelent problémát számukra a nagybetűs életben való helytállás, nem riadnak vissza a problémák kezelésétől, és ami a legfontosabb, hogy a magyar társadalomra jellemző pesszimista gondolkodásmód helyett egy pozitív jövőkép lebegjen a szemük előtt.

Az iskolában sok hasznos dolgot megtanulnak gyermekeink, de azon kulcskompetenciák elsajátításának oktatása, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog, önmagát menedzselni tudó felelősségteljes és gyakorlatorientált felnőtt váljon belőlük, sajnos hiányzik a jelenlegi oktatási rendszerből. Erre alapozva merült fel az igény a november 4-én tartott miskolci szakmai rendezvényen olyan tanmesék kisgyermekek körében való terjesztésére, melyek a kicsi gyermekeket a saját nyelvükön ismertetnék meg a tudatos életvitel alapjaival. A tanmesék célja a kicsi gyermekek érdeklődésének felkeltése lenne a projektmenedzsment egyes tudásterületei iránt. A mesék játékos formában vezetnék rá őket a tudatos gondolkodásra, komplex összefüggések felfedezésére.