A pályázatról

 • Kedvezményezett: EUROPÉER Alapítvány
 • A projekt címe: PLM – Project Life Management
 • Kapcsolódó felhívás: EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködés
 • Kód: EFOP-5.2.2-17-2017-00018
 • Társult partnerek: 4 külföldi partner
 • A szerződött támogatás összege: 49.851.061 Ft
 • A támogatás mértéke 100%
 • A projekt kezdete: 2017.12.01.
 • A projekt vége: 2019.10.31.

Az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú, transznacionális együttműködések című felhívás célja a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. A pályázatot az EUROPÉER Alapítvány valósítja meg a Professional Project Life Nonprofit Kft.-vel közös együttműködésben.

A projekt keretében tanulmányozni kívánt, illetve az alapítvány által nyújtandó szolgáltatás a projektalapú életvitel, mint szemléletmód, illetve mint kompetencia képzése a magánszemélyek számára.

A projekt átfogó célja: a projektalapú életvezetés elterjesztésének megalapozása.

A projekt specifikus céljai:

 • a projektmenedzsment magánéletben is történő alkalmazására, magánszemélyek számára történő képzésére vonatkozó, valamint a képességfejlesztéshez kapcsolódó közösségfejlesztésre, együttműködésre vonatkozó nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok megismerése, átvétele,
 • a meglévő hazai közösségek körének szélesítése, a hálózatépítés, valamint a hazai és nemzetközi együttműködések elősegítése.

Projektalapú életvezetés című projekt 2018 és 2019 között kerül megvalósításra, négy ország; Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia szervezetei vesznek részt közös műhely foglalkozásokon, tanulmányi utakon és szakmai rendezvényeken. Külföldi együttműködő partnereink kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy mindegyikük a célterületen tevékenykedjen, ott jelentős tapasztalatokkal rendelkezzenek, valamint, hogy működési területükön ők maguk is egyfajta multiplikátor szerepet töltsenek be, ezáltal közvetetten további partnereket tudjanak bevonni a projektbe.

A projekt időtartama 24 hónap, amely során az együttműködő külföldi partnerek átlagban egyenként 8 db Magyarországra történő utazással vesznek részt a támogatást igénylő szervezetek által szervezett rendezvényeken. A rendezvények között lesz workshop, szakmai rendezvény, konferencia, disszemináció. Ezen rendezvények célja a projektalapú életvitel, illetve az ezzel kapcsolatos területeken szerzett külföldi tapasztalatok megismerése, a legjobb gyakorlatok részletes átbeszélése, azok Magyarországi környezetbe való illesztésére módszertan kidolgozása, illetve ezek véleményezése a külföldi partnerek által.
A projekthez kapcsolódóan megvalósítunk két, egyenként 100-100 fő megkérdezésével megvalósított piacfeltáró vizsgálatot a projekt alapú életvezetés tekintetében releváns, humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben.

A projekt eredményeként olyan kutatási zárójelentés, illetve módszertani összegzés készül, mely elősegíti a fenti célok elérését, illetve alapul szolgálhat más szervezetek, döntéshozók számára a stratégiai célok meghatározásához, programok kidolgozásához, megvalósításához.

Együttműködő Partnereink

A projekt megvalósításába 4 partnerrel kötött együttműködési megállapodást az alapítvány, melyek az alábbiak:

 • SIETAR – Ausztria
 • CEDEX – Fejlődő kiválóságok központja – Horvátország
 • Selye János Egyetem – Szlovákia
 • OPRO Alkalmazott Tudományok Intézete – Szlovénia

SIETAR – Ausztria

A SIETAR ötlete egy kultúraközi tréning konferencián született meg 1968-ban, melyet az Amerikai Békehadtest szponzorált Októberben, immár több, mint negyven éve a Colorado-i Hegységben. A hatvanas évek a nagy társadalmi nyugtalanság és problémák ideje volt, mikor lázadni kezdtek a tömegek a ‘rendszer’ ellen – tradicionális értékek, moralitás, illetve intézmények ellen.

Számos társadalmi program alakult ki az 1960-as években: az Amerikai Békehadtest önkénteseket küldött világszerte a fejlődő országokba; az Egyesült Államok határain belül indított programokat (Vista, Teacher Corps, Job Corps, New Careers, stb.). valamint ide sorolható a kanadai New Start. Ezen programok főként a szegénységgel és a lehetőségek hiányával foglalkoztak, szegényekkel és kiváltságokkal nem rendelkezőkkel dolgoztak, és próbálták segíteni élethelyzetüket, csökkenteni egyenlőtlenségüket, és az őket ért diszkriminációt.

1968-ban egy projekt részeként összegívásra került egy konferencia az Estes Park-ban, Colorado-ban, melynek célja kultúraközi tréning-kézikönyvek létrehozása volt. A helyszín a Kutatási és Oktatási Központ (CRE) volt, mely a Békehadtest fontos partnere volt. A Békehadtest számos olyan embert hívott meg, akik a legjelentősebb tevékenységet folytatták a nemzetközi kultúra területén. A mai napig ez volt az egyik legnagyobb gyűlése a kultúraközi- illetve interkulturális szakembereknek. Itt született meg a SITAR név (mint az indiai hangszer), valamint létrejött egy levelezőlista, melyre feliratkozott mindenki, akik a társadalom céljáról, valamint annak lehetséges formájáról érdeklődtek, és részt vettek a konferencia szüneteiben rögtönzött brainstorming folyamatban. A későbbi folyamat során a levelezőlista tagjai alapították a SITAR-t, melynek később szponzora lett a Kultúraközi Kommunikációs Projekt (az Amerikai Egyesült Államok kormánya finanszírozásával) a Pittsburgh-i Egyetemen, míg végül sikerült 1974-ben Washington D.C.-ben egy nagy sikerű, hivatalos SIETAR konferenciát tartani.

Mára a SIETAR Ausztria tagja a világ legrangosabb egyesületeinek, melyek elősegítik az interkulturális kérdések kutatását, a politika, az üzleti élet és az oktatás tudatosságának fejlődését. A globális SIETAR hálózat immáron több, mint 30 regionális és országos tagszervezetből áll, melyeknek összesen több, mint 3000 tagja van világszerte.

A SIETAR Ausztria aktív tagja az interkulturális közösségnek, világszerte elősegíti a kultúrák közti kutatás, a politika, a gazdaság és az oktatás társadalmi fontosságát. Számos eseményt tart, illetve kiadványokkal, egyéb rendezvényekkel és tudományos munkával segíti céljai elérését.

Néhány kiadványa:

 • SIETAR Europe Journal
 • Interkul-Journal (Interkulturális tudományok online folyóirata)
 • Mondial Journal (Korábban SIETAR Journal, elméleti és gyakorlati kulturális kérdések vezető német nyelvű folyóirata)
 • „Gazdasági Párbeszéd” e-folyóirat (A SIETAR Németország Gazdasági munkacsoportjának – WAK – virtuális platformja)

Előadás- és kutatási témái:

 • Publikationen Cultural Intelligence (Barbara Covarrubias Venegas és Andrej Juriga hozzászólássorozata)
 • Interkulturális kompetencia szomszédok között (Barbara Covarrubias Venegas és Saskia Lackner cikke)
 • Diversophy Austria – interaktív edzés az osztrák kultúrának (előadás)
 • Kultúra és HRM a Közel-keleten (előadás)
 • Mondd el történeted! Életrajzi történetmesélés az interkulturális tanulás tapasztalatairól (előadás)
 • Interkulturális akadályok – hogyan befolyásolja a projektműhelyekben az interkulturális különbségek jelenléte a projekt sikerességét? (cikk)
 • A beszéd ezüst, az interkulturális kompetencia arany! Az interkulturális kompetencia, mint a kulcs a sikeres nemzetközi kapcsolatokhoz. (cikk)

Konferenciái:

 • SIETAR Europe Congress 2017 (400 küldött, több ország a világ minden részéről)
 • IACCM 2015 Konferencia (több, mint 100 küldött, több, mint 30 országból)
 • SIETAR Argentína „El poder de la interculturalidad (Buenos Aires, 2015)

CEDEX – Fejlődő kiválóságok központja – Horvátország

A szervezet általános bemutatása

A szervezet célja a társadalmi felelősségvállalás és felzárkóztatás jegyében a helyi és regionális fejlődés elősegítése különböző informális oktatási formákkal (pl. aktív és interaktív részvétel kombinációja, amit a fiatalok és a felnőttek tanulási elveihez alakítanak) és technikákkal, melyek eltérnek az intézményi oktatástól és széleskörű hozzáférhetőséget biztosítanak különböző társadalmi csoportok számára, valamint a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása, a regionális különbségek mérséklése, megszüntetése.

A szervezet több, mint 15 év tapasztalattal rendelkezik a tanácsadás és a tréning területén, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

Közreműködik egyetemekkel annak érdekében, hogy mindig a legfrissebb módszertant alkalmazza saját szakterületein. Az üzleti és ipari szektorok résztvevőivel ápolt kapcsolatai lehetővé teszik, hogy olyan megoldásokat nyújtson, melyeket már a gyakorlatban próbára tettek.

Tekintve a szervezet reputációját, szolgáltatásainak minőségét, és a különböző projektmunka által szerzett tapasztalatait, képes partnerei számára közvetítő testületként működni, és széles körű szolgáltatást nyújtani.

Partnerei, megbízói között szerepel többek közt az Európa-tanács, a Világbank, az UNDP, az OECD, az ILO, központi kormányok és önkormányzatok.

A szervezet tagjainak széles körű tapasztalatai vannak a projektmenedzsment területén, részt vettek ifjúsági csereprogramok szervezésében és lebonyolításában, tréninganyagokat dolgoztak ki és szerveztek kurzusokat eltérő korosztálynak, társadalmi csoportoknak.

A szervezet fő tevékenységei

 • projektek szervezése és megvalósítása, melyek támogatják és erősítik a gyermekek és fiatalok kreativitását a nem intézményi (informális) oktatás területén,
 • projektek megvalósítása, melyek a multikulturalitást, a toleranciát, a diverzitás tiszteletét, az emberi jogokat és a gyermekek és fiatalok társadalomban való szerepvállalását támogatják,
 • szemináriumok, műhelyek és hasonló kreatív gondolkodó technikákat támogató formák szervezése és megvalósítása,
 • konzultációk, órák, szemináriumok, fórumok és más szakmai találkozók szervezése problémák megvitatására,
 • publikációk, folyóiratok és egyéb írott anyagok törvénnyel összhangban lévő megjelentetése,
 • az informális és az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos oktatási műhelyek szervezése és lebonyolítása, a kreativitás és informatika támogatására.

A szervezet megvalósult projektjei közül néhány

 • ‘Empower Entrepreneurial Spirit’ – Lengyelországban és Horvátországban bevezetett projekt. Nemzetközi projekt fiatal dolgozók, önkéntesek, diákok, és vállalati képviselők számára.
 • Women Leadership Power 2016 – Lengyelország Warmia és Mazury régióiból származó nők számára szervezett projekt, mely támogatja a közösségben való aktív részvételt a kommunikációs, kreatív gondolkodás és projektmenedzsment készségek fejlesztésével.
 • Become a leader – help and have fun! 2015 – A projekt célja az önkéntesség, a társadalomban való aktív részvétel és kreatív gondolkodás elősegítése Horvátországban, valamint Lengyelország Warmia és Mazury régióiban.
 • Creative thinking + effective communication = Entrepreneurial Youth Leader
 • NET – Networking, Educating, Teaching Chamber-network in BiH – TA és tréningszolgáltatások projektmenedzsment-, kommunikációs- és prezentációs készségek, lobbi, tárgyalási készségek, motiváció és önmenedzsment területein.
 • Önkormányzat Támogatás Program (IPA) 2007 – megfelelő helyi kormányzás, tervezés és szolgáltatás.
 • Technikai segítség szolgáltatása a „Promotion and Provision of Advisory Services to SMEs” (KKV-k számára tanácsadói szolgáltatások promóciója és szolgáltatása) számára.
 • Tréning a Szerb Menedzsment-konzultációs Szövetség felkészítésére a konzultánsok hitelesítéséhez, követve az ICMCI CMC sztenderdeket.
 • Az Iráni Menedzsment-konzultációs Szövetség számára tanácsadási tréning és CMC hitelesítés.
 • A tanácsadó iparág és az üzleti szektor számára tréningprogram tervezése és tréning tartása CSR tevékenységről, a CSR segítségével fenntartható versenyképesség elérése érdekében.
 • Emberi erőforrás program – technikai támogatás a társadalmi-gazdasági fejlődés hatásainak maximalizálására a Sveto Brdo Hegyi Turizmusközpont számára Lika-Senj és Zadar megyékben, Horvátországban.
 • TA és tanácsadás szolgáltatások új tanmenetek implementációjára, hogy megerősödjön az általános modernizáció és rugalmasság a továbbképzésben és tréningben Horvátországban.
 • TA, tanácsadás, tréning és CMC hitelesítés a Makedón tanácsadói iparágban.
 • Consulting és tréning az EU-s finanszírozási rendszerben – CIP Közösségi Programok kiválasztott makedón KKV-k számára.
 • Technikai támogatás és tanácsadói szolgáltatások az IPA Eszköz- és Közösségi programok a köz-és magánszférában.
 • Technikai támogatás és oktatás az IPA finanszírozási rendszernek, a projektciklus-menedzsmentnek, és az EU-s finanszírozási rendszernek.

Selye János Egyetem – Szlovákia

A Selye János Egyetem az európai térség részeként hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, valamint a doktori képzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási és tudományos tevékenység folytatását, a tudásalapú társadalom, az erkölcsi értékek, a harmonikus személyiség és alkotás fejlesztését, a szabad gondolkodás és a tudományos kutatómunka ápolását.

Az egyetem lehetőséget biztosít a magyar nyelvű felsőfokú képzésnek Szlovákiában, hogy növelje a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok számát és a szlovákiai magyarság iskolázottsági szintjét. A térség társadalmi és gazdasági felemelkedésének előmozdítójává kíván válni azáltal, hogy a jobb képzettség megteremtheti a magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyegyenlőségét, amely magával vonhatja a munkanélküliség csökkenését és a magyarok által lakott térségek gazdasági fellendülését.

A Selye János Egyetem elősegíti a magyar értelmiségi réteg kialakulását, amely a nemzeti közösség tartópillérévé válhat, amelynek tagjai nyelvtudásuk révén nemzetközi viszonylatban is érvényesülni tudnak. Az egyetem nyitott típusú felsőoktatási intézmény, melyben a multikulturalitás, a gondolat szabadsága, az önállóság, a felelősségtudat, a humanizmus, a demokrácia, az alkotóképesség, a tudományos kutatás eredetisége, illetve az oktató és diák közötti párbeszéd elvei érvényesülnek. Az egyetem az oktatás mellett fejleszti a tudományosságot; a szlovákiai magyar tudóstársadalmat bekapcsolja a tudományok nemzetközi vérkeringésébe, kapcsolatot teremt a tudományos intézmények nemzetközi hálózatával. A tudományosság regionális központjának szerepét tölti be, aktív szerepet vállal a régió társadalmi, gazdasági és kulturális életében.

Kapcsolatban áll és együttműködik számos hazai felsőoktatási intézménnyel (Debreceni Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Kodolányi János Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Széchenyi István Egyetem…), valamint dániai, romániai és nepáli egyetemekkel.

Tudományos tevékenysége kiterjed nemzetközi tudományos konferenciák szervezésére, kutatási projektek megvalósítására, valamint tudományos publikációk készítésére.

Pro Oeconomica Egyesület – Románia

A Pro Oeconomica Egyesület célja a magyar nyelvű felsőoktatás és kutatás támogatása a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán.

Az egyesület egy olyan fenntartható gazdasági felsőoktatási ökoszisztéma kiépítésére törekszik, amely hozzájárul a romániai magyar közgazdász hallgatók elméleti oktatásának gyakorlatorientált kiegészítéséhez és a munkaerőpiacra versenyképes tudással kilépő szakmai elit képzéséhez.

A Pro Oeconomica Egyesület 2006-ben jött létre és 12 éves működése során a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének forrásszerzési és szervezési munkáját támogatta. A Pro Oeconomica Egyesület tagjai egyben a fent említett intézet oktatói.

A Pro Oeconomica Egyesület fontosabb tevékenységei:

 • az International Conference on Economics and Business nemzetközi tudományos konferencia-sorozat társszervezője 2013, 2015 és 2017-ben;
 • a 2009 óta évente megrendezett Kolozsvári Esettanulmány Napok főszervezője, két kiemelt rendezvénnyel (Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny és Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye);
 • vállalati és akadémiai vendégelőadások és kerekasztal beszélgetések;
 • alumni találkozók szervezése;
 • oktatók kutatási tevékenységének támogatása;
 • diákköri szakmai és kutatási tevékenységek támogatása.

OPRO Alkalmazott Tudományok Intézete – Szlovénia

Intézetigazgató: Tomaž Gerdina

Az OPRO vezető tanácsa: Tomaž Gerdina, Otto Gerdina, Janko Arah

Az ORPO Alkalmazott Tudományok Intézetét 2017 Januárjában alapítottuk. Célja, hogy előtérbe helyezze azokat a perifériára szorított, elhagyatott és kirekesztett társadalmi csoportokat, melyek problémáival nem, vagy nem eleget foglalkoznak. Igyekszünk felfedni, és lebontani azokat a társadalmi erőket, melyek csökkentik a társadalom kohézióját, sztereotípiákat alakítanak ki és tartanak fenn, valamint a diszkrimináció számos formáját működtetik, és elősegítik a társadalmi szétválást. Paneleket tartunk évente több alkalommal is, melyek annak első lépését jelentik, hogy végül lehetőséghez juttassuk a társadalom leggyengébb tagjait oly módon, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a problémákra, melyek rájuk hatnak leginkább. Minden közösségi munkánkat úgy intézzük, hogy azok részvételre sarkallják ezen csoportok résztvevőit, miközben igyekszünk segíteni nekik megtalálni a kulcsfontosságú társadalmi problémákat, és egyéni és kollektív megoldások kialakítását. Igyekszünk

közbelépni minden határra szorult csoportnak azzal, hogy tudást nyújtunk nekik problémamegoldásról, menedzsmentről és személyi fejlődésről, a figyelem felkeltéséről, tapasztalatok átadásáról és különböző módszerkészletek és készségek megszerzéséről, melyek képesek megváltoztatni az elképzelést, melyet sebezhető társadalmi csoportokról alkot a társadalom egésze, valamint képesek eszköztárként tenni a gazdasági kirekesztés és személyi degradáció ellen.

Céljaink:

 • Felállítani egy egyenlő párbeszéded rendszertényezőkről, melyek mélyítik a társadalmi csoportok kiszorulását mind rendszer-, mind egyéni szinten,
 • Megváltoztatni a negatív képet, melyet a perifériára szorult társadalmi csoportokról alkot a társadalom, mely okozója és eszköze a gazdasági kirekesztésnek és személyi degradációnak is,
 • Reflektálni kulcsfontosságú etikai problémákra, melyeket az információs technológia okoz, legfőképp a Big Data, és keresni a kontrollt felettük,
 • Megszüntetni a generációk közti konfliktust,
 • Megerősíteni a sebezhető társadalmi csoportokat.

Stratégiánk:

 • Megtalálni és megosztani különböző gyakorlatokat a minimális társadalmi konszenzus megtalálására a perifériára szorult társadalmi csoportok (idősek, mozgáskorlátozottak, migránsok, munkanélküliek, a szegénységi határon élők, valamint nem, kor, rassz, vallás, kultúra, vagy szexuális orientáció miatt diszkrimináltak) között,
 • A perifériára szorult társadalmi csoportok egyenlő bánásmódban részesítéséért harcot vívni,
 • Elősegíteni a közösségi vitát, és terjeszteni a problémamegoldással, menedzsmenttel és személyi fejlődéssel kapcsolatos tudást annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a perifériára szorult társadalmi csoportok számára a kulcsfontosságú problémák megtalálását, melyekkel szembe néznek, és hogy olyan stratégiák létrehozásában vehessenek részt, melyeket ezen problémák megoldására használhatnak fel.
 • Nemzetközi és nemzeti integrációt kezdeményezni intézetekkel és egyénekkel, akik hasonló tevékenységet végeznek.

Módszereink:

 • Paneleket kezdeni a jelenlegi rendszer megoldások makro- és mikro-feltételeiről,
 • Irodalmi és tudományos munkákat publikálni, és terjeszteni,
 • Kreatív csoportokat létrehozni a releváns társadalmi problémák megoldására,
 • Serkenteni ezen tartalmak megjelenését a klasszikus médiafelületeken és közösségi hálókon,
 • Kezdeményezéseket indítani, hogy a perifériára szorult társadalmi csoportok elfogadását elősegítsük, valamint hogy megváltoztassuk és javítsuk a társadalmi alrendszerek funkcióit,
 • Kreatív műhelyeket létrehozni, hogy elősegítsük a perifériára szorult társadalmi csoportok elfogadását a vállalkozói környezetben, kulturális tervezésben, rekreációs szektorban, és az egyéni fejlődés szektorában.

Néhány korábbi előadás- és publikáció-témánk:

 • Rejtett gyűlölet a gyengeség ellen: az idősek egyéni és intézeti infantilizációja (panel)
 • Az időskorú munkavállalók megvetése és kirekesztése (panel)
 • Etikai problémák és demencia: a biztonság és a szabadság között (panel)
 • Idősek elleni erőszak (panel)
 • A gerotranszcendencia: Fejlődési elmélet a pozitív korosodásról és annak elősegítéséről, beleértve kreatív műhelyeket, szemináriumokat és tréningkurzusokat gondozóknak és időskorúaknak (még nem publikált).