PLM kérdőív szerkezete

Posted on 2018-10-182018-11-15Posted in Blog

A projekt keretében végzett kutatás alapjául szolgáló kérdőív szerkezeti tagolása három részre különíthető el és összesen 30 kérdést tartalmaz. A kérdőív első része általános adatokra kérdez rá, úgymint nem, életkor, iskolai végzettség…stb, majd ezt követi néhány specifikusabb kérdés, mely az álmok megvalósulását segítő tervezéssel […]

PLM kérdőív – az adatgyűjtés módszere

Posted on 2018-10-112018-11-15Posted in Blog

A projekt keretében végzett kutatás alapvetően feltáró jellegű, mivel sem a hazai, sem az összehasonlítás alapjául szolgáló horvát tudományos kutatások terén a téma empirikus vizsgálata még nem rendelkezik kiterjedt kutatási előzményekkel. A projektszemlélet és gyakorlat alkalmazását egy saját szerkesztésű kérdőívvel vizsgáljuk. A megkérdezéses módszer […]

A projekt keretében végzett kérdőíves kutatás célja

Posted on 2018-10-042018-11-15Posted in Blog

A projekt keretében végzett kérdőíves kutatás célja az információgyűjtés a projektmenedzsment mai ismertségéről és használatáról az üzleti életen túl is. Hiszen mindenkinek vannak álmai, vágyai, elképzelései a magánéletére és a vállalkozására vonatkozóan egyaránt. Nem mindenki önti azonban azokat olyan formába, hogy pontosan meghatározhatók legyenek […]

Miért válik javunkra a projektmódszerek munkahelyi alkalmazása?

Posted on 2018-09-272018-11-15Posted in Egyéb

Néhány évvel ezelőtt egy a munkaadók körében végzett felmérés arra mutatott rá, hogy a cégek kifejezetten elvárják a leendő munkavállalóktól az önálló munkavégzés, a helyzetfelismerés, a problémamegoldás képességét, a kooperativitása való hajlandóságot. Mindezeket a kompetenciákat a megszokott, a tradicionális módszerekkel történő képzés nem fejleszti […]

A projektmódszer alkalmazásának lehetőségei – az oktatástól a magánéletig

Posted on 2018-09-202018-11-15Posted in Blog

A partnerszervezetek kutatási jelentései alapján, valamint a bécsi terepmunkát követően kijelenthetjük, hogy a projektmunka alkalmazása a közoktatásban évtizedek óta szerves részét képezi környező országaink oktatásügyének, a legkisebbek oktatásától kezdve egészen a felnőttekkel való foglalkozásig. A nyugati országokban már nem csupán a formális oktatásban hasznosítják […]

A problémamegoldó gondolkodás

Posted on 2018-09-132018-11-15Posted in Blog

A fiatalabb generációk gyakran kapják a digitális nemzedék elnevezést, ami azt jelenti, hogy jó ismeretségben állnak a virtuális világgal. Könnyen megtalálják, installálják és használják a projektmenedzsment és a PLM egy-egy fázisának, vagy egészének segítésére alkotott szoftvereket. Ugyanakkor az ifjabb generációk világa nem csak digitális, […]

Korlátozott racionalitás, vagyis elégedjünk meg az „elég jó döntéssel”!

Posted on 2018-09-062018-08-31Posted in Blog

Korábbi blogbejegyzéseink a racionális és emocionális döntéshozatal közötti egészséges egyensúly megteremtésére fókuszáltak. A téma részletes kifejtését azért tartjuk fontosnak, mert sok kritika érte a PLM szemléletet a túlzott racionalitással kapcsolatban, illetve néhányan a projektmenedzsment módszerek magánéletben való alkalmazásának veszélyeként tartják számon az érzelmek kiiktatását […]

Az intuíciók szerepe, tudatos racionalitás

Posted on 2018-08-302018-08-31Posted in Blog

Mint azt előző bejegyzésünkben már említettük a döntéshozatal során mind a racionális, mind az emocionális gondolkodásmód fontos szerepet játszik, a PLM szemlélet hétköznapjainkban való alkalmazása nem jelenti az érzelmek, a megérzések kizárását, csupán segítséget nyújt ahhoz, hogy felismerjük, mikor, milyen élethelyzetekben hagyatkozhatunk az intuícióinkra, […]

A döntéshozatal pszichológiája

Posted on 2018-08-232018-08-31Posted in Blog

A projektmenedzsment módszerek és eszközök magánéletben való alkalmazásának terjesztése során többször felvetődött a kérdés, hogy azáltal, hogy tudatosan tervezzük meg a mindennapi teendőket, kiiktatjuk az emocionális döntéshozatalt és csak a racionalitás játszik szerepet döntéseink meghozatalában megmaradhat-e a pillanat varázsa. Mivel a legutóbbi műhelytalálkozónk egyik […]

PLM kutatás 2017 /Vélemények a PM magánéletben való alkalmazhatóságáról/

Posted on 2018-08-162018-08-31Posted in Blog

Mint azt előző bejegyzésünkben már említettük, a PLM 2017-ben kutatást végzett azzal a céllal, hogy információkat szerezzen a PLM szemlélet és technika tervezett terjesztése érdekében a projektmenedzsment mai ismertségéről és használatáról az üzleti életen túl is. Jelen bejegyzésben bemutatjuk azokat az eredményeket, melyek azt […]