Társadalmi esélyteremtés

2020 Blog, Egyéb

A november 15.-én Hernádvécsén megrendezett jubileumi szakmai konferencia egyik központi témája a társadalmi esélyteremtés, felzárkóztatás, és annak eszközrendszere volt.

Napjainkban igencsak aktuális a téma, hiszen a leginkább a társadalom peremére szorultak felzárkózásának eléréséért a tüneti kezelés helyett gyakorlatias, valódi esélyeket teremtő fellépésre van szükség. A munkaerő-piaci integráció (munkához jutás, foglalkoztathatóság) és erősítése, valamint az esélyteremtő oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében a PLM egyik célja felzárkóztató képzések nyújtása ezeknek a célcsoportoknak.

A társadalom leszakadt rétegeiben és a szegény családokban élők körében kiemelten fontos lenne elindítani egy olyan szemléletmód-váltást, ami a hátrányos élethelyzet generációkon keresztüli átörökítése helyett a felzárkóztatásra, a tudatos változásra, tenni akarásra fókuszál. A projektmenedzsment eszköztárának, a menedzsment kompetenciáknak az ismerete jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodásmódját alapjaiban reformáljuk meg. Ez elindíthatja őket egy olyan pozitív irányba, ami kis lépésekben ugyan, de életminőségük javítása felé vezet. 

Hiszen a perifériára szorultak számának növekedése az egész társadalom stabilitását veszélyezteti, a munkanélküliség pedig az egész társadalom jólétét megalapozó gazdasági fejlődést gátolja.