Tudatosságra nevelés

2019 Blog

Különböző felmérések bizonyítják, hogy a fiatalok, frissdiplomások körében a legnagyobb probléma azon kulcskompetenciák hiánya, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy helytálljanak a XXI. századi munkaerőpiaci kihívásoknak. Ha minél korábban felismeri az egyén a tudatosság alkalmazásának pozitív következményeit az élet minden területén, sokkal kiegyensúlyozottan élheti mindennapjait, ezért […]

Találjuk meg a rendet a káoszban!

2019 Blog

A projektszemlélet magánéletben való alkalmazása abban nyújt segítséget, hogy ebben a folytonosan kavargó, változó világban, hogyan vegyük kezünkbe sorsunkat ahelyett, hogy a világ kiszolgáltatottjai lennénk. Hiszen a ma embere számára egy dolog biztos, az állandó bizonytalanság, a folyamatos változások az élet minden területén. Az […]

Projektmenedzsment&PLM az oktatásban

2019 Blog

A projektmenedzsment az oktatásban ma egy professzióra felkészítő speciális ismeret-, készség-és kompetencia halmazként jelenik meg. A szóban forgó szakma bizonyítványokkal igazolt tagjai rendszerint mások által összeállított üzleti projektek hatékony levezénylését tekintik feladatuknak. Felfogásunk szerint azonban a projektmenedzsment olyan ismereteket és technikákat ölel magába, amelyek […]

Projektmenedzsment elemek az életviteli tanácsadásban

2019 Blog

Napjainkban virágoznak a különböző életviteli tanácsadással foglalkozó vállalkozások, amelyek egyének és családok, elsősorban valamilyen krízishelyzetbe jutott családok számára nyújtanak segítséget. A számtalan életvezetési tanácsadó könyv, figyelemfelkeltő írás és reklám közül viszonylag kevés az, amely kifejezetten a projektmenedzsment alkalmazására hivatkozna. Az interneten található néhány olyan […]

PLM koncepció

2019 Blog

A sikerhez a cselekvő kitartása és tudatos törekvése szükséges, de ezek az erőfeszítések tervszerűsíthetők, strukturálhatók, időben elrendezhetők; egyszóval az álmodozásokból cselekvési tervek alakíthatók. A Project Life Management az életszervezési tanácsaival hatékonyan segíti az életünk tudatosabb vezetését. A koncepció lényege röviden annak felismerése, hogy az […]

Női vezetők tudatos életmenedzselése

2019 Blog

A Selye János Egyetemen megrendezett X. Nemzetközi Tudományos Konferencia Project Life Management Szekció egyik előadójának központi témája a női vezetők tudatos életmenedzselése volt. Előadásában korunk egyik legnagyobb kihívásának – akár nőként, akár férfiként – nevezte, hogy miként feleljünk meg az önként és/vagy a társadalom […]

A projekmenedzsment oktatásának módszertani követelményei

2019 Blog

A kutatócsoport hazai és külföldi tagjai közül, akik tanítottak már – a felnőttoktatásban, akár csak pár napos tanfolyamszerű kurzusokon, vagy egész szemesztereken át – projektmenedzsmentet, valamennyien egyetértenek abban, hogy a témakör oktatásának két legfontosabb metodológiai szabálya a gyakorlatorientáltság és a kiscsoportos képzés. A gyakorlatorientáltság […]

A tudatos életvezetés, azaz a PLM egyéni haszna

2019 Blog

A tervezést, a vágytól, az álomtól a megvalósításhoz vezető út logikai feltérképezését a PLM koncepció legfontosabb és ki nem hagyható szakaszának tekintjük. Lényegében arról van szó, amit a pszichológiában problémamegoldó gondolkodásnak nevezünk. Nevezetesen, hogy képesek legyünk a problémákat a megoldásokkal összekötő logikai ív kialakítására. […]

A belülről vezérelt ember

2019 Blog

A mai rohanó világ eredménye, hogy körülöttünk minden elszemélytelenedik és egyre magányosabbá válunk. Így felerősödött a szerepe és a hatása a közösségi médiának. Sokan szinte itt éljük az életünket, ezen keresztül tartjuk a kapcsolatokat másokkal, sőt sokszor már számunkra ez válik a meghatározó információ […]