Hétköznapi tevékenységeink koordinálása

2020 Blog, Egyéb

A november 15.-én Hernádvécsén megrendezett jubileumi szakmai konferencia egyik központi témája a társadalmi esélyteremtés, felzárkóztatás, és annak eszközrendszere volt. Előző blog bejegyzésünkben említettük, hogy a társadalom leszakadt rétegeiben és a szegény családokban élők körében felzárkózásuk érdekében kiemelten fontos lenne a projektmenedzsment eszköztárának, a menedzsment kompetenciáknak az ismerete, hiszen ez hozzásegíthetné őket gondolkodásmódjuk megreformálásához. Jelen bejegyzés az alkalmazás módjára tér ki, vagyis a projektmenedzsment eszközök hétköznapi tevékenységeink során történő használatára.

A mai önző világban, ahol az emberek felszínes életet élnek, sokszor csak a külsőségek alapján ítélnek, és irigykedve néznek a szorgalmas, ösztöndíjas diákra, a gondoskodó családanyára, az ambíciózus szakemberre, vagy a sikeres vállalkozóra. Nem néznek a felszín alá, hogy vajon mi segített a sikerek elérésében, mi az, amiben változtatniuk kellene ahhoz, hogy saját életük is sikeresebb legyen.

A siker titka nem más, mint a projektmenedzsment eszköztára. Törekednünk kell a minőségi életre, jól megválasztott, adott szituációhoz illő kommunikációs eszközöket kell alkalmaznunk, emberi kapcsolatainkat menedzselnünk kell, a nap 24 óráját hatékonyan be kell osztanunk, reális célokat kell kitűznünk és törekedni annak megvalósítására. Ezekhez a célokhoz a feladatokat hozzá kell rendelni, le kell bontani, a költségeket szintén a célokhoz igazítani. Az ehhez szükséges erőforrásokat be kell szereznünk, mindeközben törekednünk kell arra, hogy a felmerülő kockázatokat minimalizáljuk és az érintettek szükségleteit sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha végiggondoljuk tehát, hétköznapjaink, mindennapjaink tevékenységeinek koordinálása során pontosan azokra a fontos menedzsment kompetenciákra van a legnagyobb szükségünk, melyeket a projektmenedzsment 10 tudásterületével azonosíthatunk. Ezeket a területek kell külön-külön elsajátítanunk, hogy a rendszer hatékonyan működhessen.