Összehasonlító kutatási zárójelentés
Primer felmeres Horvátország
Primer felmeres Magyarország
Módszertani tanulmány
Összehasonlító tanulmány