A projekt zárási folyamatának jelentősége

2020 Blog, Egyéb

Egy projekt lezárásával kapcsolatos jelentési és beszámolási feladatok általában kevésbé hangsúlyosak, mint a projektfolyamat során megvalósított egyéb tevékenységek. Ez nagy hiba, hiszen a projektzáró jelentések célja az elvégzett tevékenységek és a projekt végrehajtása során szerzett tapasztalatok összefoglalása, bemutatása. Ezek a megvalósítás során szerzett tapasztalatok a későbbi projektek megvalósításánál segítségünkre lehetnek abban, hogy a megszerzett ismereteket alkalmazni tudjuk, és ne kövessük el az elkerülhető hibákat.

A konzekvenciák levonása szempontjából a lezárás során érvényesül a legerőteljesebben az eredményorientáció, hiszen ebben a fázisban lehet számot vetni arról, hogy a „mágikus háromszög” egyes komponensei milyen szerepet kaptak a projekt megvalósítása során:

  • a célok/teljesítmények milyen mennyiségben és minőségben teljesültek az induló feltételekhez, kitűzésekhez képest;
  • sikerült-e határidőre elvégezni a feladatot, volt-e csúszás, hogyan lehetett tartani a belső mérföldköveket, vagyis milyen mértékben valósult meg az idő hatékony menedzselése;
  • a célok és határidők hogyan viszonyultak erőforrásainkhoz, kompetenciáinkhoz, kapcsolatainkhoz, eszközeinkhez és pénzügyi lehetőségeinkhez;
  • valamint a környezeti tényezők mennyiben befolyásolták a projekt sikeres, határidőben történő, kezdeti célkitűzéseknek megfelelő eredmények megvalósulását.