PLM kérdőív szerkezete

2018 Blog, Egyéb

A projekt keretében végzett kutatás alapjául szolgáló kérdőív szerkezeti tagolása három részre különíthető el és összesen 30 kérdést tartalmaz. A kérdőív első része általános adatokra kérdez rá, úgymint nem, életkor, iskolai végzettség…stb, majd ezt követi néhány specifikusabb kérdés, mely az álmok megvalósulását segítő tervezéssel kapcsolatos. A kérdőív ezen része a projektmenedzsment ismeretekre vonatkozóan tartalmaz még néhány kérdést, kitérve a projektmenedzsment elemeire, lépéseire és eszközrendszerére.
A kérdéssor következő részében a projektmenedzsment eszközök magánéletben való alkalmazhatóságára vonatkozó véleményeket kértünk, részletesen kitérve a kitűzött célok megvalósulását segítő írott tervek elkészítésének módjára, tartalmi elemeire. Vagyis, hogy ezek az írott tervek tartalmaznak-e konkrét mérőszámokat, határidőket.
A kérdőív záró kérdései a munka és a magánélet közti egyensúly megítélésére vonatkoznak.