Workshop Romániában

2018 Blog, Egyéb

Sikeresen lezajlott a projekt keretein belül az első külföldi terepmunka, uticélunk Románia volt, ahol a Babeș–Bolyai Kolozsvári Tudományegyetemre kaptunk meghívást.
Március 14-én egy kissé fárasztó utazás után megérkeztünk Kolozsvárra, ahol a melegszívű fogadtatás megalapozta a nap pozitív hangulatát.

1959 – ben sor kerül a kolozsvári román tannyelvű egyetem és a magyar tannyelvű egyetem egyesítésére. Az új intézmény ekkortól a Babeş-Bolyai Tudományegyetem nevet viseli. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem időközben Kolozsvár és az ország siker-jelképévé vált. Egy élő, dinamikus és konstruktív intézmény, amely megfelelően integrálódik a társadalomba, és tekintetét a jövőre szegezi, amelyet megtervezhet, előkészíthet és felépíthet.
Ott, ahol a személyi és pénzügyi feltételek ezt lehetővé teszik, az intézeti vagy kari szintű magyar tagozat oktatói személyzete a doktoranduszok és egyetemi hallgatók bevonásával, önálló kutatócsoportokat, kutatási központokat, intézményeket hoz létre, amelyek a tagozaton folyó oktatási tevékenység tartalmához illeszkedő kutatási projektek kivitelezésére vállalkoznak. Mindemellett széleskörű oktatási palettájának egyik karán – politika-, közigazgatás- és kommunikáció-tudományi kar – helyet kapott a projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése szak, ékes bizonyítékául annak a ténynek, hogy igenis létjogosultsága van projektmenedzsment ismeretek oktatásának hazánkban és külföldön egyaránt.

Ezzel megerősítést nyert, hogy az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú, „transznacionális együttműködések” elnevezésű felhívás keretében megvalósuló, « PLM- projektalapú életvezetés » című projekt egy konstruktív együttműködésre nyújt lehetőséget a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és az EUROPÉER Alapítvány között.
Az első szakmai találkozó célja a pályázati együttműködés részleteinek megbeszélésén túl a Projekt Life Management program ismertetése és népszerűsítése volt.
Egy szakmai előadás keretében felkértek minket a program részletes bemutatására, az eddig elért tudományos eredmények közzétételére. Az előadást Lakatosné Szuhai Györgyi, a program megálmodója és vezetője tartotta. A hallgatóság nyitottságát és a program iránti kiemelt érdeklődést az előadást követő két órás interaktív beszélgetés bizonyította.
Az első sikeres szakmai együttműködés a román partnerrel újabb lendületet ad a program további fejlesztéséhez, a projektalapú életvezetés minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, hiszen a pozitív visszajelzés, az együttműködésre való nyitottság és az érdeklődés a program sikerének egyértelmű bizonyítéka.