A tudatos életvezetés, azaz a PLM egyéni haszna

2019 Blog, Egyéb

A tervezést, a vágytól, az álomtól a megvalósításhoz vezető út logikai feltérképezését a PLM koncepció legfontosabb és ki nem hagyható szakaszának tekintjük. Lényegében arról van szó, amit a pszichológiában problémamegoldó gondolkodásnak nevezünk. Nevezetesen, hogy képesek legyünk a problémákat a megoldásokkal összekötő logikai ív kialakítására. Gondolkodási fegyelmet követel meg a probléma szempontjából meghatározóan lényeges elemek és a viszonylag kevésbé fontos tényezők szétválasztása, a problémákból adódó célok és megoldási lehetőségek priorizálása, a szükséges erőforrások számbavétele.

Olyan képességekről és jártasságokról van szó, amik gyakorlására a projektírás és a projektmenedzsment jól megalapozott és a gyakorlati életben igazolódott tudást és eszközrendszert kínál. Hiszen a projektekre vonatkozóan is az egyik alapvető követelmény, hogy a projektfeladat világosan és bizonytalankodás nélkül meghatározott legyen.
A legtöbb projekttervezési és kontroll módszer lényegében az optimális tevékenységi sorrendek meghatározása és a nekik megfelelő erőforrások allokálása. A menedzseri elméletekben az általános rendszerelmélet metaforáját követve, a projektet egészében, a részek és az azok közti kölcsönfüggőségek ismeretében kell vizsgálni, hiszen minél jobb a részek strukturáltsága, annál jobb az egész. Lényegében ugyanez igaz a problémamegoldó gondolkodásra is. Ezért javasoljuk a projektmenedzsment gondolkodásmódjának és eszközeinek felhasználását az oktatásban, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésében.