Az oktatás, önképzés szerepe a sikeres munkaerőpiaci kompetenciák kialakításában

2019 Blog, Egyéb

A szeptemberben megrendezett miskolci Think Tank a társadalmi felzárkózás kihívásainak problémakörét helyezte a középpontba. A szakmai rendezvény résztvevői együttesen arra a következtetésre jutottak, hogy a veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjainak felzárkózásában fontos szerepet tölt be munkaerőpiaci integrációjuk, amelyhez a felzárkóztatás számtalan eszköze közül a célcsoport specifikus képzés, oktatás, a munkavállalói kompetencia szerepének feltárása nagyban hozzájárulhat.

Az oktatás szerepét ma már nem csak abban látjuk, hogy általa valósul meg a kultúra, a tudás és az érték átadása, hanem döntően hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és a társadalmi integráció megteremtéséhez is.

Mindazok oktatása, akik már kikerültek a közoktatás keretei közül elsősorban az önkéntességre épül, hiszen az egyén maga ismeri fel, hogy a tanulás számára hasznos. A folyamatos tanulás lehetővé teszi, hogy az egyén valóban felkészüljön a lehetséges nehéz helyzetekre és ne akkor próbáljon megoldást keresni, amikor már veszélyben a munkahelye.

Az egyéni szükségletek, érdeklődés és a munkaerő-piaci helyzet párhuzamosan formálhatja a tanulás irányát, a belső motiváció pedig elégséges alapot teremt ahhoz, hogy az egyén valóban hatékonyan tanuljon, jobban alkalmazkodjon a lehetőségekhez.

A munkaadó számára előnyös lehet, ha munkavállalója képes a megújulásra, arra, hogy akár ismeretlen terepen is feltalálja magát, hiszen számíthat arra, hogy az egyén rendelkezik a tanulásra való képességgel, illetve az alkalmazkodóképességgel. Bizonyított, hogy aki valóban az élethosszig tanulás elvei szerint él, magasabb problémamegoldó-képességgel rendelkezik, kreatívabb, jobban képes tanulni,

értékelni környezetét, együttműködni, kommunikálni azzal. Ezáltal önállóbb és felelősebb, miközben a teljesítőképessége is magasabb.