A digitális kompetencia

2019 Blog, Egyéb

Számtalanszor hangsúlyozzuk, hogy a XXI. században nem könnyű érvényesülni azon kulcskompetenciák hiányában, melyek segítik a kommunikációnkat, a munkaerőpiaci integrációt és helytállást, a munka-magánélet egyensúlyának megteremtését, és még sorolhatnánk. De melyek ezek a sokszor emlegetett kulcskompetenciák valójában? Az egyik talán legfontosabb, mely életünk minden területére hatással van; a digitális kompetencia.

„A digitális kompetencia egyike az Európai Unió által meghatározott, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 8 kompetenciának. Ez egy olyan kulcskompetencia, amely lehetővé teszi az alkalmazkodást a változásokhoz, és mint ilyen, képessé tesz minket más kulcskompetenciák elsajátítására, úgymint idegen nyelvek, matematika, a tanulás elsajátítása, kulturális tudatosság. Napjainkban a digitális jelenlét sokkal inkább a tudáson, képességen és attitűdön múlik, mint azon, biztosított-e a hozzáférés az IKT eszközökhöz. Az EUROPASS lehetőséget ad az egyén digitális kompetenciáinak önálló felmérésére. Ez az online eszköz az interneten ingyen elérhető mindenki számára.”
Forrás!

Digitális bennszülötteknek nevezzük azokat az egyéneket, akik beleszülettek a technológiák világába, nekik mondhatni a kisujjukban vannak a digitális kompetenciák, azaz információs társadalmi technológiák alkalmazásának képességei.
Velük szemben vannak a digitális bevándorlók, akik csak felnőtt korukban ismerkedtek meg a technológia eszközeivel, tőlük sokkal távolabb állnak a technológia digitális vívmányai. Ez utóbbi csoportba azonban nemcsak az idősebb generációk tagjai tartoznak, hanem vannak még különböző hátrányos helyzetű csoportok, mint például a kevésbé fejlett régiókban élők, a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők.
Napjainkban már az általános iskolás gyerekek továbbtanulási szándékakor is szükséges az online jelentkezés, az adatok pontos és megfelelő helyre történő feltöltése, eljuttatása a szülők részéről. Az Ügyfélkapus ügyintézés egyre több lehetőséget ad a gyorsabb ügyintézésre az állampolgárok számára, s egyben jelenthet kihívást használata az idősebb generációk részére.
Ezért fontos, hogy időben felismerjük hiányosságainkat ezen a területen és ne halogassuk a felzárkóztató, felkészítő tanfolyamokat.