A digitális projektmenedzserek generációja

2018 Blog, Egyéb

Balatonfüredi műhelytalálkozónk egyik témája a digitális projektmenedzserek generációja címet viselte. A téma szervesen kapcsolódik a menedzser&leader szerepkörökhöz, vagyis a helyzetfüggő vezetéshez, amiről előző blog bejegyzésünkben már említést tettünk.

Azáltal, hogy a digitalizált életstílus létformává vált, egyfajta elmozdulást figyelhetünk meg az információ menedzselésétől az információs technológiák hatékony használata felé, ami új készségeket és képességeket követel meg, melynek hatására a projektmenedzseri kompetenciákat is fejleszteni kell. A tudásmenedzsment, a virtuális projekt team menedzsment alapképességgé kell, hogy váljék. Az agilis szemléletmód hozadéka, hogy a hagyományos menedzser szerepek mellett a leadership tudás birtoklása a projektmenedzserek számára alapvető, viszont tanítása, elsajátítása jóval bonyolultabb, mint a projektmenedzser technikai tudásának megszerzése, fejlesztése. A helyzetfüggő vezetés és a dinamikusan változó rendszerek mentén való munkavégzés záloga a jó eszköz kiválasztásának képessége, vagyis a PM eszköztárból az adott szituációban leginkább hasznos eszközök, módszerek kiválasztásának képessége. Kimondottan ezen képességek és kompetenciák megszerzésére irányuló komplett képzésekből hiány van, pedig a digitalizáció, a technológiai fejlődés életünk számos területét megváltoztatja, amire csak úgy tudunk reagálni, ha felkészülten fogadjuk a változásokat.