A munkaerőpiaci helyzet és az oktatás problémáinak összefüggése

2019 Blog, Egyéb

A foglalkoztatáspolitika feladata, hogy biztosítsa a foglalkoztatást, vagyis a munkaerő-keresletet. Ez utóbbi a gazdasági fejlődés függvénye, az oktatásnak pedig döntő szerepe van a gazdaság fejlődésében és a társadalmi integráció megteremtésében is.
Az oktatási rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy nem követi az aktuális munkaerőpiaci helyzet igényeit. A magyarországi munkanélküliek elhelyezkedésének nehézségei és a munkaerőforrás képzési szerkezetének torzulásai az oktatás intézményi válságára utalnak.
Erre megoldás lehetne a képzési rendszer korszerűsítése, amit a mainál lényegesen rugalmasabb szerkezetű iskolarendszer jellemezne. Ennek érdekében a szakképzésnek reagálnia kellene a húzóágazatok, a gazdaságfejlesztés előtt álló területek szakemberigényeire, valamint a stagnáló vagy éppen visszafejlesztés előtt álló, a technológiai fejlődés által kevésbé inspirált ágazatok foglalkoztatási sajátosságaira.
A munkaerő-kereslet és -kínálat jobb összehangolása céljából a foglalkoztatáspolitikának támogatnia kell a felsőoktatás szakmai struktúrájának korszerűsítését, a felnőttoktatás keretén belül a felzárkóztató, az átképzési és továbbképzési rendszer fejlesztését, a távoktatás elterjedését, valamint az élethosszig tartó tanulás és a tanuló társadalom eszméjének elterjedését.