A PLM program legfőbb küldetése és célkitűzése

2020 Blog, Egyéb

Már „lerágott csont”, de a lényeg, ha minél korábban felismeri az egyén a tudatosság alkalmazásának pozitív következményeit az élet minden területén, sokkal kiegyensúlyozottan élheti mindennapjait. Azáltal, hogy gyermekeinek megtanulnak tudatosan, következetesen élni, elindítanak magukban egy olyan öngerjesztő folyamatot, melynek eredményeképpen sokkal kiegyensúlyozottabb és felelősségteljesebb felnőtt válhat belőlük. Megtanulják a reális célkitűzés, a jövőkép kialakításának fontosságát, megtanulnak helyesen kommunikálni, egy egészséges önbizalom birtokában megtanulják menedzselni önmagukat, kudarc esetén megtanulják a hibáikat építő jelleggel felhasználni a jövőben. Ezen kompetenciák és szemlélet birtokában határozott döntéshozó, gyakorlatias vezető, hasznos csapatjátékos, rendszerszintű gondolkodó, ügyes problémamegoldó, önálló végrehajtó és célorientált végrehajtó válik gyermekeinkből.

Ezért lenne fontos a projektszemlélet oktatásának beépítése az oktatási rendszerbe az oktatási rendszer minden szintjén, hiszen eltérő oktatási anyag átadása szükséges a gyermekeknek, a fiatal és az érett felnőtteknek, de a leghasznosabb, ha már kisiskolás kortól ebben a szemléletben neveljük gyermekeinket.

Ez lenne tehát a PLM program legfőbb küldetése és célkitűzése, hogy gyermekeink, a felnövő generációk egy olyan általunk is formálható társadalom hasznos és értékes tagjai legyenek, ahol nem jelent problémát számukra a nagybetűs életben való helytállás, nem riadnak vissza a problémák kezelésétől, és ami a legfontosabb, hogy a magyar társadalomra jellemző pesszimista gondolkodásmód helyett egy pozitív jövőkép lebegjen a szemük előtt. Az iskolában sok hasznos dolgot megtanulnak gyermekeink, de azon kulcskompetenciák elsajátításának oktatása, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog, önmagát menedzselni tudó felelősségteljes és gyakorlatorientált felnőtt váljon belőlük, sajnos hiányzik a jelenlegi oktatási rendszerből.