A társadalmi felelősségvállalás és az oktatás kapcsolata

2019 Blog, Egyéb

A nagykanizsai tanulmányút átfogó célja a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület által – különösen az oktatás terén – alkalmazott módszerek, tapasztalatok megismerése volt, hiszen az egyesület kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség fiatalok körében történő terjesztésére.
Jelen blog bejegyzés a társadalmi felelősségvállalás és az oktatás kapcsolatának összefüggéseire világít rá.
A társadalmi felelősségvállalás oktatási dimenzióját a következőképpen értelmezhetjük: a közösségi célok (gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi…) elérése pedagógiailag hasznos eszközökkel, innovatív, komplex látásmód alkalmazásával, különböző szektorok együttműködésén keresztül.

Ha történetileg nézzük minden korban felfedezhető az ilyen irányú tevékenység, amelyben az oktatás is szerepet kapott különböző módokon pl.: a középkortól voltak ösztöndíjas diákok, akiknek taníttatását, “társadalmi felelősségvállalás” keretében a tehetősebb polgárok, nemesek, fejedelmek vállalták magukra.
A XIX. századtól a gyártulajdonosok fontosnak tartották, hogy munkásaik számára óvodát, iskolát alapítsanak, építsenek – ezzel is kötve őket a gyárhoz, ugyanakkor korszerű lehetőséget biztosítva a gyermekeik szellemi fejlődésének.

A magyar oktatási rendszerben máig nem mérhető közvetlenül a társadalmi felelősségvállalás jelenléte. Ugyanakkor az adományozás, idősek támogatása, rendezvények szervezése a rászorulók számára mindig jelen volt a magyar társadalom egészében, így az iskolák életében is.
A társadalmi felelősségvállalás elterjedéséért sokat tehet minden egyes pedagógus és oktató, de mivel nincs erre egységesen bevezetett struktúra, ez esetlegesen és egyéni mentalitás függvényeként jelenik meg mai a magyar közoktatásban.

A diákok korszerű tudással, piacképes kompetenciákkal történő “felvértezése”, az egymás iránti szociális érzékenyítése az egyik fontos területe ennek a látásmódnak.