A veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjainak felzárkóztatása célcsoport specifikus képzésekkel

2019 Blog, Egyéb

A szeptemberi Think Tank kapcsán már megírtuk előző bejegyzéseinkben, hogy napjaink egyik legfontosabb törekvése, hogy a képzés és a foglalkoztatás között szorosabb összhang alakuljon ki, hiszen a munkanélküliség csökkentésének egyik módja, hogy a képzés jobban szolgálja a munkaerő-piaci igényeket.

A felnőttoktatás és felnőttképzés lehetőséget ad a társadalmi hátrányok kiküszöbölésére, a rétegváltó társadalmi mobilitásra és a gazdaság munkaerő-piaci igényeinek nyomon követésére, a folyamatosan jelentkező gazdasági és társadalmi igények kielégítésére, újabb és újabb kompetenciák megszerzésére. Lehetséges funkciói között megemlíthető a munkavállalói kompetenciarés csökkentése, az identitástudat, érdekérvényesítő képesség kialakulásának segítése.  Ezenkívül általa elősegíthető a biztonságérzet támogatása, a társadalmi hasznosságérzet valamint a jövőkép kialakítása.

A célcsoport specifikus képzések célja nem csak ismeretszerzés, hanem a társadalomba integrálódni képes munkavállalói attitűd létrehozása.

Ezen speciális képzések;

  • fejleszteni hivatottak a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében.
  • Mindemellett fejleszthetik a tanulók életvitelének társadalmi létformáit és a világban való tájékozottságukat.
  • Lehetőséget biztosíthatnak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású hátrányok ledolgozására.
  • Összességében célul tűzik ki a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztését, szocializálását.

A sikeres és hatékony célcsoport specifikus felzárkóztató képzések nélkülözhetetlen feltétele, hogy a felnőtteket tanító tanár minden esetben ismerje a felnőttek tanulási sajátosságait, élethelyzetüket.