A World Café együttes gondolkodási- és beszélgetési módszere

2019 Blog, Egyéb

A 2019. április 19-i tanulmányúton, melynek „házigazdája” a szlovák partner Selye János Egyetem volt a résztvevők megismerkedhettek egy, a szlovák partner szervezet által alkalmazott új módszerrel, melyet World Café-nak hívnak.

A World Café együttes gondolkodási- és beszélgetési módszert Juanita Brown amerikai szervezetfejlesztő vezette be, abból kiindulva, hogy minden jelentős változás és fejlődés alapja a közösségi beszélgetések során kialakuló megértő és elfogadó légkör.

A World Cafét tekinthetjük egy változásmenedzselési eljárásnak, melynek során a résztvevők megosztják egymással érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket, hiszen minden változás kulcspontja az elköteleződés a változás iránya és célja mellett. Az elköteleződés legfontosabb eleme a bizalom és az egyetértés, melyek hamarabb kialakulhatnak, ha a szervezeti keretekből kilépve, kötetlen és rugalmas térben tudnak az érdekeltek egymás szempontjaihoz közeledni.

A szervezeti kultúra az utóbbi években létrehozta a vezetők tapasztalatcseréjének és innovációt erősítő gondolkodásának vállalati formába ágyazott technikáit; értekezletek, workshopok, brain stormingok, tréningek, fórumok formájában, melyek mind nagyszerű technikák, de általában mindet operacionalizált célok megvalósulása érdekében alkalmazzák. A World Café ezektől a munkamódszerektől eltérően nem tűz ki eredménycélokat, az eredmények, a megállapodások, a közeledő álláspontok a termékeny társalgás melléktermékei, melyeket vissza lehet csatornázni a szervezet formális rendszerébe, a szervezeti folyamatokba. Az eredmények létrehozása ebben a formában nem közvetlen cél, tehát nem ajánlott olyan helyzetekben, mikor gyors problémamegoldásra és konkrét tervek kidolgozására van szükség.

Ami a legfontosabb: a kávéházi dialógus, az alkotás és egyben a feltöltődés klímájának beszélgetéseken keresztüli megteremtése.