Miért válik javunkra a projektmódszerek munkahelyi alkalmazása?

2018 Blog, Egyéb

Néhány évvel ezelőtt egy a munkaadók körében végzett felmérés arra mutatott rá, hogy a cégek kifejezetten elvárják a leendő munkavállalóktól az önálló munkavégzés, a helyzetfelismerés, a problémamegoldás képességét, a kooperativitása való hajlandóságot. Mindezeket a kompetenciákat a megszokott, a tradicionális módszerekkel történő képzés nem fejleszti eléggé, azonban a projektmódszer teljes egészében megfelel a fenti elvárásoknak. Ha jól belegondolunk, sok esetben a munkahelyen is lépten-nyomon egy-egy projektfeladatot kell megoldania a dolgozók szervezett csoportjának.
A projektmódszer, mivel közösségi együttműködést igényel, fejleszti az emberi kapcsolatokat, szociális kompetenciákat, megtanít csoportban dolgozni, együttműködni (pontosan ez az, amit oly gyakran hiányolnak a hazai munkavállalóktól a munkáltatók), valós, életszerű, szakmai szerepeket gyakorolni, a munkatársakhoz alkalmazkodni.
A projektek résztvevői egyéni illetve a csoport közös megegyezésen alapuló elképzeléseit valósíthatják meg, mindez tanulásra ösztönöz, motivál, vitára, megbeszélésre, az egyéni vélemény kifejtésére sarkall. Megtanítja a saját vélemény kifejtését, megvédését, megoldását.
A projektmódszer alkalmazása hozzájárul a kreativitás, és az előző blogokban már oly sokat emlegetett problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez.