A projektmódszer alkalmazásának lehetőségei – az oktatástól a magánéletig

2018 Blog, Egyéb

A partnerszervezetek kutatási jelentései alapján, valamint a bécsi terepmunkát követően kijelenthetjük, hogy a projektmunka alkalmazása a közoktatásban évtizedek óta szerves részét képezi környező országaink oktatásügyének, a legkisebbek oktatásától kezdve egészen a felnőttekkel való foglalkozásig.
A nyugati országokban már nem csupán a formális oktatásban hasznosítják a projektmódszert, hanem a szabadidős tanulás során, a közművelődés rendszerében ugyancsak elterjedt a projektfeladatok csoportos megoldása.
Ennek ellenére a projektmódszerek magánéletben való alkalmazására nem találtunk példát a partnerszervezetek eddigi kutatási eredményei alapján. Pedig mindazon ismeretek alkalmazása
a magánéletben, melyeket a diákok az órákon elsajátítanak könnyedén átültethető lenne az oktatási koncepciók módosításával.

Hiszen a projekt megoldása közben a diákok az órán elsajátított elméleti ismereteket valós élettapasztalatokkal kapcsolják össze. Ezért lesz egy-egy projekt rendkívül életszerű. A hallgatók ezenfelül tevékenység közben (learning by doing) észrevétlenül tanulnak, gyakorlatban alkalmazzák az órákon szerzett ismereteiket, és azon kívüli tudásukat.