PLM kutatás 2017 /Vélemények a PM magánéletben való alkalmazhatóságáról/

2018 Blog, Egyéb

Mint azt előző bejegyzésünkben már említettük, a PLM 2017-ben kutatást végzett azzal a céllal, hogy információkat szerezzen a PLM szemlélet és technika tervezett terjesztése érdekében a projektmenedzsment mai ismertségéről és használatáról az üzleti életen túl is.
Jelen bejegyzésben bemutatjuk azokat az eredményeket, melyek azt szemléltetik, hogy akik ismerik, vagy „hallottak róla”, mennyiben tartják alkalmazhatónak a PM szemléletét és gyakorlatát a magánélet menedzselésében.

Az összes válaszadóm túlnyomó többsége szerint a PM eljárásai – könnyen, vagy nehezen – alkalmazhatók a gazdasági projektek világán túl is.
A kutatásban megkérdezettek közel fele nem csak alkalmazhatónak tartja, hanem használja is, vagy próbálkozik használni a PM eljárásait a magánéletében. A legtöbb elutasítás az előkészítés, majd a monitoring és a zárás értékelés lépéseire vonatkozott.

A tudásterületek alkalmazásáról a válaszadók közel negyede állította, hogy azok nem alkalmazhatók a magánéletben, 30-40% azt, hogy szerintük alkalmazhatók, de ők maguk nem is próbálkoznak velük, míg a megkérdezettek 40-50%-a szerint alkalmazhatók, és ők maguk is alkalmazzák, vagy próbálkoznak az alkalmazásukkal.

A kutatás kiterjedt arra is, hogy vannak-e olyan válaszadók, akik az összes ciklus folyamat és eszköz, valamint az összes tudásterület alkalmazhatóságát egyformán alkalmazhatónak, vagy nem alkalmazhatónak ítélik meg. A PLM szemlélet alapján ugyanis a PM olyan rendszer, amelynek valamennyi eleme nem csak felhasználható a magánéletünkben, hanem érdemes is szisztematikusan alkalmazni azokat.

A tudásterületek alkalmazhatóságára vonatkozó megítélések erősebben szórtak, mint a ciklusokra vonatkozók. A beszédesebb elnevezésük miatt könnyebben értelmezhető tudásterületekről mindössze 4,2% jelzett következetesen elutasító, és 18,7% kategorikusan elfogadó ítéletet.
Összességében azonban kijelenthetjük, hogy minél több projektmunkában vett részt valaki, annál erősebben véli úgy, hogy a PM eszközei és tudásterületei jól használhatók a magánéletben is.