A fenntarthatóságra való nevelés

2019 Blog, Egyéb

A dinamikusan gyorsuló fejlődési tendenciák és a globalizáció következtében a közösségeket is folyamatos formálódás jellemzi, ezek hatásai pedig érzékelhetőek a jövőnket érintő vállalati stratégiák központi irányvonalát illetően is. A fenntartható fejlődés mindenkit érint, a fenntartható fejlődésben pedig a nevelésnek kulcsszerepe van.
A fenntarthatóságra való nevelés egy permanens, fokozódó folyamat eredménye lehet, ami mellett kulcsszerepet kap a gazdasági eredményesség és a társadalmi életminőség elveinek gazdasági gyakorlatba való átültetése, ami innovatív megoldásokkal növeli a versenyképességet, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.
Jelenleg a fenntartható fejlődés oktatásának alapvető hibája az a szemlélet, hogy a nevelést sok esetben egyetlen tárgyhoz kapcsolják (pl. környezetvédelem, biológia, földrajz), ami által a folyamat egysíkú és féloldalas lesz. A fenntartható fejlődés ugyanis nem csak a környezeti kérdésekről szól. Ezen elsősorban a diákok rendszerszemléletű oktatása segíthet. Hiszen a női, faji vagy vallási egyenjogúság, vagy éppen a pénzügyi ismeretek oktatása mind a fenntarthatósági rendszer elemei, csak erre a diákok figyelmét is fel kell hívni. A diákok esetében akkor lehet sikeres a fenntarthatóságra való nevelés, ha egységes rendszerként áll össze fejükben az elsajátított tudás, amit a különféle tárgyak teljesítése során tanulnak.
Ahhoz, hogy gondolkodásmódunkat, az emberiség működésmódját megváltoztassuk, a kritikus gondolkodásmódnak is a nevelés elemei közt kell szerepelnie, ez ugyanis hozzásegít a kreatív megoldások hatékony megtalálásához.