PLM koncepció

2019 Blog, Egyéb

A sikerhez a cselekvő kitartása és tudatos törekvése szükséges, de ezek az erőfeszítések tervszerűsíthetők, strukturálhatók, időben elrendezhetők; egyszóval az álmodozásokból cselekvési tervek alakíthatók. A Project Life Management az életszervezési tanácsaival hatékonyan segíti az életünk tudatosabb vezetését.
A koncepció lényege röviden annak felismerése, hogy az életünk egy nagy, átfogó programként fogható fel, amiben számos alprogram megvalósítása számtalan, egymásba fonódó, vagy egymás mellett futó, illetve egymást követő projekt és projektcsokor található, és ezek mindegyike remélhetően a vágyott álmok megvalósulása felé vezetnek. Ezek tudatos és „szakszerű” menedzselését segíti a PLM. Azt mondhatjuk tehát, hogy az életünk projektek sorozata és egymás mellettisége. Olyan folyamatoké, amik beláthatók, amiknek a főbb szabályszerűségei megismerhetők, és így tervezhetők is.
A koncepció szerint a projektszemléletnek megfelelően tevékenykedik az, aki álmait, terveit jól végiggondolja, viszonylag pontosan meghatározza céljait; a vágyai, törekvései megvalósításának feltételeit; átfogó (stratégiai) rendszerbe foglalja az azokhoz szükséges tennivalókat; részcélokat és részeredményeket jelöl meg viszonylag pontos határidőkkel és – ahol lehet – egzakt mutatószámokkal. A megvalósítás folyamán nyomon kíséri és ellenőrzi a részcélok megadott idő- és ráfordítási keretben történő teljesülését, és szükség esetén korrigál a feltételeken. A folyamat végén értékel és a tanulságokat felhasználja a következő projektek felépítésében.