Új jelenségek a munkaerőpiacon

2019 Blog, Egyéb

A Debrecenben tartott szakmai rendezvény központi témája a hazai munkaerőpiac jelenlegi trendjeinek ismertetése, illetve a jövőben várható jelenségek feltárása volt. A technológia soha nem látott mértékű fejlődése a munkaerőpiac átrendeződését hozza magával. A mai munkaerőpiac megállíthatatlan trendje szerint nagymértékben csökken a munkaerőforrás nagysága, ugyanakkor egyidejűleg jelenik meg a munkanélküliség és a munkaerőhiány tömeges jelensége. Mindezek következménye, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a foglalkoztathatóságra, a tudatos álláskeresésre.
Tovább árnyalja a képet, hogy a munkaerőpiacon pillanatnyilag jelenlevő 4 generáció együttműködése az eltérő igények miatt újonnan felmerülő nehézségeket okoz, és speciális kompetenciákat igényel.
A gyors információáramlás miatt a tudás naprakészen tartása lesz az oktatás elsődleges feladata. A motivált, boldog és önbizalommal rendelkező felnőtt tanuló képes lesz tudását oly módon bővíteni, hogy az hatással legyen a társadalom és a gazdaság fejlődésére.
A minél magasabb foglalkoztatási szint eléréséhez a munkaerőpiac és az oktatási rendszer összehangolása szükséges, ez utóbbi megújításával és átalakításával.